„Не“ на обидно ниските заплати! – служителите на НСИ в Сливен се присъединиха към националния протест

Всички 16 специалисти, работещите на Отдел Статистически изследвания – Сливен, излязоха днес в 8. 00 сутринта пред сградата на Териоториялното бюро, за да се присъедният към националния протест на заетите в Националният статистически институт.

Ниското заплащане и лошите условия на труд са основния мотив за протеста. Основтото искане е повишаване на възнагражденията на всички служители на НСИ. В момента от 120 държавни агенции и комисии, работещи в България, НСИ е на 114-о място по стойност на заплащане.

Протестиращите в Сливен обявиха, че ниските заплати и лошата материална осигуреност отблъскват млади специалисти, а голяма част от опитните кадри напускат системата на статистиката.

Исканията на колегията в Сливен са:

1.       Служителите на НСИ – Централно управление и Териториалните статистически бюра, заслужават достойно заплащане, което справедливо отразява високата им професионална квалификация и експертиза;

2.      Основното искане е в бюджета да бъде предвидено увеличение на работните заплати на всички работещи в Националния статистически институт, както и да бъде увеличен бюджета за издръжката на НСИ;

3.       Ниските заплати в НСИ са дългогодишен проблем;

4.       НСИ има нужда от кадри – младите колеги не искат да работят тук, а по-опитните напускат заради ниските възнаграждения, а не защото не си харесват работата. По заплати НСИ е на 114-о място от 120 държавни агенции и комисии;

5.       В бюджета трябва да бъдат предвидени средства за адекватни възнаграждения и неотложни ремонти, които да гарантират безопасни условия на труд.

6.       НСИ е институция, без която на практика държавата не може да функционира нормално. От качеството и навременното разпространение на данните зависят решенията и анализите, свързани с управлението на държавата и нейното успешно развитие и перспектива, както и с осигуряването на благосъстояние за гражданите. Уверени сме, че при обсъждането на бюджета исканията ще бъдат взети предвид.