Най-предпочитаната детска ясла в Сливен е с изцяло обновена визия

Детска ясла № 14 в Сливен ще радва малчуганите с изцяло нова визия. Сградата на детското заведение беше напълно обновена и вече има готовност да посреща най-малките жители на общината, които тази година ще прекрачат прага й за първи път. Удовлетвореност от извършените дейности и задоволство от крайния резултат изрази кметът Стефан Радев. Днес той и част от екипа му посетиха детската ясла, за да видят подобрените условия.

„Нашите ясли могат да бъдат конкуренция на всички останали, в който и да е европейски град. Условията, които създаваме, са прекрасни за децата ни. Не само като среда, но и като мотивиран състав на яслата – от медицински специалисти до педагогически. Тук няма такси, за разлика от повечето страни в Европа“, заяви кметът по време на срещата си с екипа на детската ясла.

„Изключително сме щастливи от резултата и съм безкрайно благодарна на кмета Стефан Радев. Не чух от него нито веднъж обещания и излишни словословия. За първи път от откриването на яслата през 1982 година, я видях толкова красива и променена. Това е в резултат на действия, а не на празни думи“, изрази благодарността си от свое и от името на екипа си директорът Христина Узова.

На сградата е извършен основен ремонт на помещенията. Сменена е дограмата, част от водопроводната мрежа, също е подменена, извършена е външна топлоизолация и хидроизолация на покрива. Сред извършените дейностите са още ремонт и подмяна на вътрешната ВиК инсталация, както и ремонт по ел. инсталацията на сградата. В обновената кухня се приготвя храната за децата. Тя отговаря на всички изисквания на Хасеп системата, която е фокусирана върху превенция, контрол и стандартите за производство на безопасни храни.

През юли т.г., Община Сливен извърши и основен ремонт на детските площадки в двора на яслата.

Капацитетът на детското заведение е 65 деца, разпределени в 4 яслени групи на възраст от 10 месеца до 3 години.

Всички дейности по обекта са изпълнени в предвидените в договора срокове. Те възлизат на стойност 222 хил. лв., с ДДС.