Най-много американци, турци и румънци са нощували през декември в Сливенско

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през декември 2021 г. в област Сливен е 5 674. Реализираните нощувки от български граждани са 4 832, а от чужденци са 842. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 308, Турция – 126 и Румъния – 122 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2021 г. в област Сливен е 11.7%.

През декември 2021 г. в област Сливен са пренощували 3 333 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 92.1%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през декември 2021 г. са 142 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 58, САЩ – 46 и Румъния – 37 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2021 г. са 296.8 хил. левове.