Най-много американци, италианци и германци са нощували в Сливенско

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през август 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през август 2021 г. в област Сливен е 9 913. Реализираните нощувки от български граждани са 8 537, а от чужденци са 1 376. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 222, Италия – 148 и Германия – 138 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. в област Сливен е 18.2%.

През август 2021 г. в област Сливен са пренощували 6 242 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 88.4%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през август 2021 г. са 722 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Унгария – 119, Румъния – 66 и Германия – 61.

Приходите от нощувки в област Сливен през август 2021 г. са 453 290 лева.