Национално ученическо състезание по Митнически и данъчен контрол

Изключително представяне на нашите момичета и момчета!
На 24.11.2022 г. в ПГИ „Г. С. Раковски“ – гр. Ямбол – се проведе интересно и оспорвано състезание между ученици в икономически гимназии от различни градове, организирано от Стопанска академия „Дим. А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Отборно на първо място се класираха нашите дванадесетокласници Наталия Камаринчева, Ивелина Димитрова, Димитър Маринов, Ванеса Димитрова, Еда Недриева, Радостин Рашев, Теодора Генова и Соня Атанасова. Отборът с най-висок сбор точки. Браво! Специалната награда на Ректора на Академията бе връчена на Теодора Генова от 12 г клас!
Те получиха сертификати и право да изберат специалности, в които да се запишат с предимство като студенти през следващата учебна година. На база на постигнатите резултати могат да бъдат освободени и от семестриални такси. Благодарим за подготовката и подкрепата на техния учител по професионална подготовка д-р и. н. Ганчо Илиев! Разбрахме, че там сте се отличили и като най-усмихнатите ученици.
Браво, страхотни бъдещи абитуриенти и студенти, гордеем се с вас!