Национален фонд „Култура“ финансира проект за надграждане на жанровата и тематичната политика на сайт за регонална култура – „Ирида Сливен“

От 1 септември 2020 г. започва реализацията на проекта на журналистката Щилияна Василева по програма „Критика“ на Националния фонд „Култура“, в качеството й на собственик, администратор и редактор на сайта за регионална култура „Ирида Сливен“. Спечеленият проект със заглавие „Надграждане на жанровата и тематичната политика на нова онлайн медия за регионална култура“ е разработен по модул „Иновативни модели за оперативна критика“ и ще се изпълнява в продължение на 11 месеца, до 31.07.2021 година. Основа за реализиране на проекта е създадената през 2019/2020 г. нова онлайн медия „Ирида Сливен.“

Проектът „Надграждане на жанровата и тематичната политика на нова онлайн медия за регионална култура“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“. Той разработва иновативна стратегия за разширяване на жанровото разнообразие. Идеята е да се обогати аналитичното и оценъчното съдържание на медията, тя да създава високи естетически критерии за качеството на културната продукция. В дейностите е заложена концепция за обогатяване на тематиката с публикации за театър, музика, литература, изкуства, фолклор, родова памет, книжовно и историческо наследство. Темите се разработват в различни жанрове с критическо съдържание: репортаж, интервю, портрет, обзор, статия, коментар, рецензия, проблемна кореспонденция.

Проектът има за цел да развие уебсайта Ирида Сливен като авторитетна платформа за оценка на културни събития и процеси и популяризиране на творчески дейности и личности. Идеята е, чрез активното включване на оперативна критика в информационния поток, в по-широк спектър от публицистични жанрове, да се провокира по-голям обществен интерес към духовния живот в региона на Сливен.

Проектът ще проследява как се адаптира  културния живот в региона на Сливен към последствията от COVID 19. На страниците на сайта „Ирида Сливен“ ще се дискутират идеи за преодоляването им.

Проектът „Надграждане на жанровата и тематичната политика на нова онлайн медия за регионална култура“ предвижда изпълнението на 65 творчески дейности за обогатяване с оперативна критика на сайта за регионална култура „Ирида Сливен“ по различни теми. Сред основните дейности е изработването на нов графичен и уебдизайн на новата онлайн медия „Ирида Сливен“, с надграждане на възможностите за оценка на потребителите, засилена обратна връзка с читателите и повече възможности за коментар на поднесеното съдържание.

Партньори по проекта за надграждане на сайта за регионална култура с оперативна критика са водещи сливенски културни институти и организации като Драматичен театър „Стефан Киров“, Симфоничен оркестър – Сливен, Представителството на Съюза на българските художници и Дружеството на художниците в Сливен, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен, читалище „Зора“ – Сливен и Сдружение „Мати Болгария“ – Сливен.