Население и демографски процеси в област Сливен през 2022 година

Населението на област Сливен към 31.12.2022 г. е 170 583 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (189 623 души) и преди Шумен (149 628 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2021 г. населението намалява с 912 души, или с 0.5%.

Мъжете в област Сливен са 82 278 (48.2%), а жените – 88 305 (51.8%). В сравнение с 2021 г. мъжете намаляват с 434 души, или с 0.5%, а жените съответно с 478, или с 0.5%.

В края на 2022 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 градове и 104 села, разпределени в 4 общини, съгласно административно териториалното устройство на страната. През 2022 г. в градовете живеят 111 518 души, а в селата 59 065 или съответно 65.4% и 34.6% от населението на областта.

Повече от половината (65.3%) от населението на областта живее в най-голямата община Сливен, а в най-малката – община Твърдица живеят само 7.8% от населението на областта. Към края на годината в област Сливен има 13 населени места с население под 100 души.

Най-големият град в областта – областният център град Сливен е с население 79 362 души.

За повече анализи и подробности отворете прикачения файл.