НАП смекчава условията за запечатване на обект

От Националната агенция за приходите (НАП) смекчават принудителните си наказания към търговците след среща с бизнеса, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). Актуализира указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Преди наложените противоепидемични мерки много заведения бяха запечатани заради липса на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или проблеми във връзката при предаване на данни към НАП.

Сега подобни констатации няма автоматично да водят до незабавно запечатване на търговския обект, е записано в указанието. Мярката ще бъде налагана след изследване не само на конкретното констатирано при проверката нарушение, но и на цялостното данъчно поведение на дадения търговец и само в случаите на доказана недобросъвестност.

От НАП предлагат конкретни критерии, с които данъчните да се съобразят преди запечатването на обекти и определяне колко дълго да продължи запечатването.

Данъчните ще съобразяват повторение на нарушението, типа и големината на търговския обект, установена значителна разлика в касовата наличност и др. Освен това, в акта, постановяващ разпореждане на предварително изпълнение на мярката, трябва да са изложени съответните мотиви за всеки конкретен случай.

Незабавно ще се запечатват обектите, които имат сезонна или временна дейност (панаир, изложба, концерт) или нямат фискално устройство в обекта.

Основният довод за това е, че при предварително изпълнение следва да се търси баланс между държавния интерес и интереса на търговеца. Промяната на указанието е в резултат на обществен дебат с участието на експертите на НАП и най-големите браншови организации в страната.