НАП плаща по 100 лв. на 7 данъкоплатци заради теча на данни

Националната агенция за приходите (НАП) трябва да плати по 100 лева на седмина от пострадалите от теча на данни от агенцията след хакерската атака от миналата година, засегнала над 6 млн. души, съобщава сайтът за новини н аправна тематика news.lex.bg.

Това се разбира от първите осъдителни решения по делата, които пострадали заведоха в Административния съд София-град (АССГ).

Общо 160 граждани заведоха искове срещу НАП по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), но голяма част от тях бяха прекратени преди февруари т.г., когато Върховният административен съд (ВАС) разпореди на първата инстанция да ги гледа. Спорът възникна от това, че според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) човек може да обжалва действия и актове на администратора на лични данни, а евентуалното обезщетение е за вреди от неправомерното им обработване. В случая обаче хората искат само обезщетения и то заради бездействия на НАП, пояснява изданието.

ВАС реши, че Общият регламент за защита на данните се прилага директно, а той дава на всеки право на ефективна съдебна защита, когато са били нарушени правата, гарантирани от него.

Всички граждани, завели искове срещу НАП, поискаха обезщетения от по 1000 лева за претърпени неимуществени вреди.

От седемте решения на АССГ, всичките на съдия Вяра Русева, става ясно, че тя присъжда на гражданите по 200 лева, защото намира, че това е справедливото обезщетение. НАП е осъдена да плати 100 лева и на защитниците на гражданите, но те пък (чл. 10, ал. 4 от ЗОДОВ) трябва да платят по 100 лева на НАП за адвокатски възнаграждения, съразмерно с отхвърлената част на исковете им. Така реално ще получат по 100 лева, се казва в публикацията.