Награди за ученици от Сливен в национален конкурс за есе „Доброволчеството в борбата с бедствията и пожарите“

Най-голям брой са постъпилите от град Сливен есета в националния Конкурс на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите” по повод Международния ден на доброволеца. От 90-те есета от цялата страна, 18 са на ученици от Сливен.

Със свои творби са участвали 15 ученици от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, един от Спортно училище Димитър Рохов, един от Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ и един от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“.

Конкурсът е организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Националната асоциация  на доброволците в България, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта

Всички участници са наградени с поощтрителни грамоти за проявена инициативност и креативност от главен комисар Александър Джартов директор на Главна дирекция „ПБЗН-МВР.

Грамотите бяха връчени днес на тържествена церемония в сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен от директора на Регионалната дирекция „ПБЗН” комисар Владимир Демирев и инж. Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“ към Община Сливен.

Комисар Демирев поздрави участниците в конкурса за тяхната инициатива, творчество и положително отношение към доброволчеството.  Благодари на инж. Кънева и на педагогическите ръководители за добрата организацията, с чиято помощ беше осъществено участието на град Сливен в този първи по рода си конкурс.

Участниците в конкурса бяха поканени от комисар Демирев да разгледат техниката и оборудването на пожарната служба, да се запознаят с пожарникарите и да разберат как преминава едно тяхно дежурство.