Наемите за студентските общежития няма да се вдигат през следващата учебна 2022/2023 година.

Националното представителство на студентските съвети в Република България проведе среща с директора на Студентски столове и общежития (ССО) – г-н Сергей Миланов. Срещата беше водена от председателя на НПСС г-н Даниел Парушев, като участниците и инициаторите в нея бяха членовете на постоянната комисия към НПСС по социално-битовите въпроси на учащите, както и присъстваха представители от други университети.

Г-н Даниел Парушев направи кратък анонс в началото за постигнатите досега от НПСС успехи, а именно за извоюване на средства за увеличаване на докторантската стипендия от 500 лв на 750 лв и след това от 1 юли на 1000 лв., а в същото време в рамките на няколко месеца и вдигането на субсидията за леглоден и храноден съответно от 1,30 лв. на 1,40 лв. и от 3,60 лв. на 5 лв., с предвиждане за повторно вдигане на 2,00 лв и 7,00 лв с ново постановление на Министерски съвет.

НПСС настояват наемите за общежитията да не бъдат вдигани, а г-н Сергей Миланов увери, че наемите няма да бъдат вдигани, заради извоюваните средства от НПСС в размер на близо 2 млн. лв.

 

НПСС поема няколко ангажимента пред студентската общност:

  1. НПСС ще настоява пред всички ректорски ръководства наемите на студентските общежития да не се вдигат през следващата учебна 2022-2023 година.;
    2. НПСС ще настоява за отпускане на средства за ремонт на студентски столове и студентски общежития в гр. София, гр. Пловдив, гр. Русе, гр. Велико Търново и др.;
  2. НПСС гарантира, че всички колеги ще получат своите компенсации за ток през учебната 2021/2022 година, които бяха издействани от НПСС през м. февруари.