Над половината българи не харесват еднотипните жени след естетически корекции

Beauty, Cosmetology, Beautician, Injecting, Women

60% от българите са на мнение, че естетическите корекции правят жените еднотипни и не ги одобряват. Откроява се, че жените в по-голям дял са съгласни с това твърдение за сметка на мъжете. Близо три четвърти (74%) са на мнение, че съвременните момичета прекаляват с естетическите процедури, а едва 13% не споделят това мнение.

С увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които не одобряват такъв тип намеса във външния вид. 27% от своя страна изразяват одобрение към естетическите интервенции.

Данните са от проучване на агенция „Тренд“, по поръчка на 24 часа, проведено в периода 5 и 12 юли сред 1005 пълнолетни българи.

В данните от проучването ясно се вижда, във всеки един въпрос, поколенческата разлика по отношение на тази тема. 56% от хората на възраст 18-29 г. одобряват естетическите корекции. Делът на жените, които отговарят положително на този въпрос, е по-голям от делът на мъжете (30% на 24%). Също така живеещите в столицата в по-големи дялове одобряват естетически корекции за сметка на живеещите извън София.

76% от хората са съгласни, че естетическите корекции се налагат от популярни лица, докато 15% не споделят това мнение. Същият дял (76%) са съгласни и с твърдението „От естествената красота по-хубаво няма“.

Едва 35% от хората са на мнение, че естетическите корекции правят жените по-красиви, а 52% не споделят това мнение.

Близо 2/3 от хората са съгласни, че естетическите корекции не трябва да се позволяват на млади момичета, а 26% не са съгласни с подобна забрана – по-голям дял от младите на възраст 18-29 г. споделят това мнение.

С увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които са съгласни, че такъв тип интервенции не трябва да бъдат позволявани на млади момичета.