Над 800 брака са сключени в Сливенско за година

Регистрираните юридически бракове през 2019 г. в област Сливен са 883 и са със 74 повече от предходната година. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В страната регистрираните юридически бракове са 29 198.

От всички регистрирани бракове в областта 68.4% (604) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 279 брака. Коефициентът на брачност (брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишното население) е 4.8‰. В област Сливен този показател се увеличава спрямо 2018 г. с 0.5‰. Сключилите за първи път брак през 2019 г. мъже са 88.9%, докато за жените това е бил първи брак за 88.2%. Възрастовата група с най – голям относителен дял е между 25 – 29 години. На тази възраст са сключили брак 25.0% от мъжете и жените. През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.5 и 28.0 години. За страната средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.0 и 29.1 години.

Броят на разводите през 2019 г. в област Сливен е 262 и са с 28 повече сравнени с 2018 година. От всички прекратени бракове 77.1% се отнасят за населението в градовете. Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 – 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 41.2% от мъжете и 40.1% от жените. През 2019 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно на 45.4 и 41.6 години. За страната мъжете и жените се развеждат съответно на 45.2 и 41.7 години.