Над 80% от световната работна сила – засегната от кризата с COVID-19

За общо 81% от световната работна сила, която представлява 3,3 милиарда души, работните места са затворени – частично или изцяло, пише BBC news.

Мерките за карантина в много държави и ограниченията доведоха до закриването на много компании и уволнения на служителите в тях, за някои временно, но за други постоянно.

Международната организация на труда (МОТ), специализирана агенция на Организацията на обединените нации (ООН), разглежда глобалното въздействие с поредица от класации, които показват глобалния мащаб на въздействието от коронавируса в световен мащаб.

„Работниците и предприятията са изправени пред катастрофа, както в развитите, така и в развиващите се икономики“, заявява генералният директор на Международната организация на труда Гай Райдър.

„Трябва да се движим бързо, решително и заедно. Правилните, спешни мерки могат да покажат разликата между оцеляването и срива“, подчертава той пред BBC.

Очаква се работното време да се свие средно със 6,8% в целия свят през второто тримесечие на 2020 г. Това е все едно 195 милиона работници на пълен работен ден, да загубят работата си.

Предполага се, че най-засегнатият регион са арабските държави с 8,1% спад на работното време (или пет милиона работници на пълен работен ден).

Различните сектори на икономиката са засегнати по различни начини от внезапния спад на работата.

Индустрията за настаняване и хранителни услуги са сред най-засегнатите сектори, заедно с производството, търговията на едро и дребно, както и с недвижимите имоти и бизнеса. Във всички тези сектори е заета близо 38% от работна сила, или 1,25 милиарда души по целия свят.