Над 80 милиона лева ще връщат собствениците на имоти, получили държавна помощ за горски заменки

Над 80 милиона лева ще връщат собствениците на имоти, получили държавна помощ за горски заменки, предаде в. „Труд“ 

Министерство на земеделието започва да праща уведомителни писма на тези хора и започва процедура по възстановяване на надвзетите суми, съобщи ресорният министър Десислава Танева.

От проверени 132 договора в 103 е установена неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефециерите.

Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност по тези 103 договора се равнява малко над 80 млн. лв., уточни Танева.

Става въпрос за горските заменки, извършени в периода 1 януари 2007 до края на януари 2009 г.

С влизането на първия мандат на ГЕРБ тогавашния министър на земеделието информира прокуратурата за извършените заменки. Неправителствени организации бяха информирали и ЕК и започна проучване, дали това представлява неправомерна държавна помощ.

В същото време с влизането на ГЕРБ в първи мандат с решение на НС бе наложен мораториум върху изключването на заменените горски територия от горския фонд“, обясни хронологията министър Танева.

Тя напомни, че ЕК сее произнесла, че извършените заменки представляват държавна помощ, която е неправомерна и следва бенефециерите да възстановят полученото в повече.

До края на деня на страницата на МЗХГ ще бъде качен списъкът на тези 103 бенефециери, заяви още земеделският министър.