Над 70 деца в летния лагер по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, продължава спортните инициативи по училищата в община Сливен, като част от превантивната си работа.

През учебната 2021/2022 г.,  на територията на няколко училища от община Сливен, бяха проведени тренировки по различни видове спорт – лека атлетика, волейбол, футбол, олимпийско карате, спортни игри. За периода през програмата преминаха близо 250 ученици.

За финал на програмата, Комисията организира спортен летен лагер край морето от 23 до 26 юни. В него участваха 73 ученици, с най-голяма активност в тренировките, показали положителни резултати и редовно посещаващи учебни занятия. На лагера се проведоха общи тренировки по всички видове спорт, съвместно с ръководителите, като всеки от участниците имаше възможност да покаже напредъка и постиженията си. В програмата на лагера бяха организирани още плажна анимация, лагерен огън, стрелба с лък, стена за катерене по групи, танцов кръжок и др.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните използва случая да благодари на ръководствата на училищата, за доброто взаимодействие и ефективното партньорство в работата по превенция на противообществените прояви.