Над 53 млрд. лева държат българите в банките

Депозитите на домакинствата и на нетърговските дружества обслужващи домакинствата са достигнали 53.660 млрд. лв., което е 46.4 на сто от БВП.

От БНБ отчитат, че в края на август спестяванията на българите са скочили на годишна база с 8.2 на сто.

В същото време кредитите за домакинства и нетърговските дружества обслужващи домакинствата са 23.212 млрд. лв. или 20.1 на сто от БВП.
Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 8.8 на сто.
Жилищните кредити са най-много – 11.406 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.4 процента.

Потребителските кредити възлизат на 9.893 млрд. лв. и се увеличават с 11.2 на сто спрямо август 2018 г.

Депозитите на неправителствения сектор са 81.591 млрд. лв. (70.5 на сто от БВП), като се увеличават на годишна база със 7.3 на сто,.

Депозитите на „Нефинансови предприятия“ са 24.559 млрд. лв. (21.2 на сто от БВП). В сравнение с края на август на 2018 г. те се увеличават с 3.1 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29.7 на сто на годишна база и през август 2019 година достигат 3.372 млрд. лв. (2.9 на сто от БВП).

В края на август 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59.932 млрд. лв. (51.8 на сто от БВП) при 59.860 млрд. лв. към юли 2019 г. През август 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6 на сто, отчита още БНБ.
Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 3.3 на сто на годишна база през август 2019 г. и в края на месеца достигат 33.585 млрд. лв. (29 на сто от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия са 3.134 млрд. лв. (2.7 на сто от БВП) в края на август 2019 година. В сравнение с август 2018 г. те се увеличават със 17.4 процента, информира БНБ.

Източник: dnes.bg