Над 4 500 деца в Сливенско са останали извън училище. Обмислят санкции за родителите

Общо 4 581 деца и ученици в област Сливен са отпаднали или незаписани в училище през тази учебна година. Това съобщи началникът на Регионално управление на образованието-Сливен Кристияна Станкова. Данните са били представени на заседание на Областния координационен център по Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в задължителното предучилищно и училищно образование, съобщиха от областната администрация.

По думите на Станкова, от началото на септември до момента 57 съвместни екипа за обхват са посетили 7 761 деца и ученици на възраст от 5 до 16 години, които подлежат на задължително образование. От отпадналите и незаписаните 2 573 деца и ученици са заради пребиваване в чужбина с родителите си, а 2008 не са били открити на адрес или не посещават училище, заради незаинтересованост на родителите. Останалите 3 080 от посетените деца и ученици са в риск от отпадане – заради направени отсъствия по неуважителни причини или по други причини.

Присъстващите на заседанието замeстник-кметове и експерти от четирите общини в областта обобщиха, че причините за необхванатите деца и ученици в образованието най-често са свързани с трудовата миграция на семействата – извън или във вътрешността на страната. Спрямо родителите, които заради незаинтересованост не пускат децата си в учебните стаи, се прилагат предвидените в Механизма мерки. Общините са издали десетки актове през тази учебна година. Но връчването на наказателни постановления е затруднено, а събирането на глоби често е невъзможно, тъй като санкционираните лица са социално слаби. На заседанието отново бе дискутирана нуждата от преосмисляне на предвидените санкции. Бяха обсъдени и възможностите за бързо информиране на институциите при напускане на деца в чужбина.

В община Твърдица предстои строителството на нова детска градина, за да бъдат обхванати и 4-годишните деца в задължително образование. Въпреки приключилите процедури обаче, предвидените по проекта средства с национално финансиране се оказват недостатъчни заради скока в цените на строителните материали. Изграждането на детска градина предстои и в котленското село Градец.