Над 30 читалища и десетки индивидуални участници и фолклорни формации събра днешният събор край Тунджа

Днешният Регионален събор край Тунджа в село Крушаре събра над 30
читалища и десетки индивидуални участници и фолклорни формации.
Отличителното за тазгодишното издание е провеждането на подбор на
участниците, които ще представят община Сливен в XII Национален събор на
българското народно творчество – Копривщица. Всички класирани ще имат
възможност да се изявят на фолклорната сцена в Копривщица от 5 до 7 август.
На днешното официално откриване участниците и гости бяха приветствани от
зам.-кмета по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Тя им пожела успех, а
българските традиции и обичаи винаги да ги събират и обединяват.
„Убедена съм, че  всички, които ще бъдат класирани за участие в Националния
събор в Копривщица, ще представят достойно българския фолклор и община
Сливен“, заяви още Пепа Чиликова. От своя страна кметът на село Крушаре –
Димо Станков изрази задоволство, че след известно прекъсване, фолклорната
традиция ще пребъде и ще продължи да разкрива многообразието на
българското културно наследство.


В рамките на днешния събор колективите могат да включат в програмите си
възстановка на обичаи от пролетната и лятна обредност като – Трифоновден,
Сирни заговезни, Първи март, Кукери, Тодоровден, Еремия, Св. Константин и
Елена, Пеперуда, Герман, Спасовден, Русалии, Еньовден, Петровден, Илинден,
Голяма Богородица и др. Могат да бъдат включени и обреди от жизнения цикъл
– раждане, кръщаване, сватба, смърт. На събора може да се представят и трудови
обичаи – сеитба, жътва, романя, вършитба, ново брашно и др. Самодейците
могат да се представят и чрез музикално-песенни, инструментални и танцови
изпълнения, както и разказване на приказки и анекдоти, детски игри,
представяне на традиционните занаяти в селищата и др. Те ще бъдат оценявани
от професионално жури в състав – доц. д-р Валентина Райчева от ИЕФЕМ при

БАН, доц. д-р Владимир Демирев- фолклорист- етнолог, Станка Иванова-
хореограф, Петя Григорова- музикален педагог.
Организатор на събора е Община Сливен, със съдействието на кметството в село
Крушаре и Народно читалище „Искра – 1929“- с. Крушаре. Фолклорната
надпревара продължава през целия ден.