Над 3 500 нови издания постъпват във фондовете на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен

До края на м.август 2020г. във фондовете на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен ще се влеят над 3500 нови издания набавени по защитен проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2020. Проектът е насочен към попълване с нови книги и други информационни носители на библиотечните колекции на обществените библиотеки с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и подкрепа за развитието им като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и качествена информация.

Проектът на РБ ”Сава Доброплодни” бе подготвен за много кратко време, в условията на извънредно положение свързано с разпространението на корона вируса в страната и произтичащите от това промени в графика на работа. Въпреки затрудненията при подготовката, проектът е оценен високо като отговарящ на всички изисквания на програмата и получава финансиране в размер на максималната стойност от 25 000 лв. Заглавията, които са включени в проектното задание, са подбрани от най-новата продукция на 98 издателства и са от различни отрасли на знанието: философия, психология, религия, социология, политология, право, педагогика, икономика, техника, математика, физика, химия, медицина, компютърни науки, изкуство, архитектура, езикознание, литературознание, география, история, биографии, художествена литература за деца и за възрастни на български и чужди езици, а също и ценни справочни издания. Над двадесет процента от включените в проекта заглавия са от съвременни български автори. Чрез проекта ще бъдат набавени и други ценни издания – албуми, картографски и нотни издания, нетрадиционни носители.

Изпълнението на проекта ще приключи до края на месец септември 2020г. като по-голямата част от новонабавените издания ще бъдат на разположение на читателите още от началото на месец септември.

Въпреки трудностите породени от ремонта на сградата на библиотеката и временното ограничаване на дейността в някои отдели, служителите работят при максимална натовареност, за да успеят да обработят за кратко време всички издания и да удовлетворят успешно разнообразните читателски търсения на своите потребители.