Над 27% от младите жени нито работят, нито учат

Снимка: pixabay

Всеки пети младеж у нас нито работи, нито учи, показват последните данни на Евростат. Оказва се, че извън трудовия пазар са повече млади жени, отколкото мъже. При мъжете неактивни са 16.7% от всички, докато при жените – 27.2 на сто.

Данните са на Евростат за 2020 г. и обхващат групата 20-34-годишни, като регистрират т.нар. NEET (съкращение от английското neither in employment nor education and training).

Средният показател за ЕС е 17.6%, което е увеличение от 1.2 процентни пункта спрямо 2019 г. и е първата промяна в посоката на тенденцията на намаляване от 2013 г. насам.

Най-много (18.6%) млади хора извън трудовия пазар са на 25 – 29 години. Следват тези на 30 – 34 години (18.2%), а най-малък е този проблем при 20-24-годишните европейци (15.7%). Обяснението за това е, че при най-младите има много студенти и трудностите им започват, когато завършат университета, пишe Pariteni.bg

Най-добрите показатели отчитат Чехия (5.6% от мъжете са NEET) и Нидерландия (9.5% от младите жени), а на другия полюс е Италия, където не работят, не се образоват и не се обучават 24% от мъжете и над една трета (35%) от жените.

В 8 от 27-те страни членки делът на младите неактивни жени е с повече от 10 пункта по-голям от този на младите мъже. Освен България и Италия в тази категория са Естония и Полша, а сериозно разминаване е регистрирано в Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.