Над 15 на сто ръст на преките чуждестранни инвестиции е отчетен в Ямболска област през 2021 г. на годишна база

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Ямболска област към края на 2021 г. възлизат на 45,7 млн. евро, което е ръст от 15,1 процента спрямо предходната година, съобщиха от местния отдел на Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.

По размер на чуждестранните инвестиции област Ямбол се намира на едно от последните места в страната. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0,2 на сто, уточняват от статистиката.

През 2021 г. в област Ямбол най-голям е относителният дял на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 82,5 на сто. Следва секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14,2 на сто.

И през 2021 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Ямбол – 40,2 млн. евро, като в сравнение с предходната година те са с 14,5 на сто повече. Относителният дял на инвестициите в община Ямбол спрямо общия размер за областта намалява с 0,5 процентни пункта спрямо 2020 година.

БТА