Над 11 000 души в Сливенско ще получат пакети с хранителни продукти

Българският Червен кръст в Сливен от 14 октомври започва по общини поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти  в изпълнение на Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

Както е известно от предходните години, списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази  година право на подпомагане по програмата в област Сливен имат 11 113 нуждаещи се граждани: в община Сливен те са 6 196, община Котел – 2 345, община Нова Загора – 1173, община Твърдица – 1 399души.

Правоимащите са определени в следните групи:.

1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2018 г./2019 г.);

  1. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  2. 3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10 а от ЗСПД (2019/2020);
  3. Лица с над 90 процента увреждане, при определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 363 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м. август 2020 г.);
  4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД (м. август 2020 г.), а по отношение на еднократните помощи за периода 01.01.2020 -31.08.2020 г.;
  6. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19,подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2020 г.-31.08.2020 г.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат общо по 22,710 кг от 16 вида хранителни продукти:

Спагети – 1,5 кг /3 пакета х 0,5 кг/;лютеница – 0,500 кг / 1 кутия х 0,5 кг/;зелен фасул 2,4 кг/ 3 кутии по 0,800кг/;домати консерва 1,6 кг / 2 кутии х 0,800кг/;грах консерва 1,6 кг / 2 кутии х 0,800кг/;гювеч консерва 1,6 кг / 2 кутии х 0,800кг/;говеждо месо 0,300 кг /1 кутия х 0,300 кг/; Кюфтета в бял сос – 0,600 кг /2 кутии – 0,300 кг ;/захар – 3 кг / 3 пакета х 1кг/; леща – 1 кг / 1 пакет х 1кг/; рибна консерва – 0,510 кг/ 3 кутии х 0,170 кг /пиле фрикасе – 0,600 кг/ 2 кутии х 0,300 кг / брашно3 кг / 3 пакета х 1кг/; ориз – 1 кг / 1 пакет по 1 кг/;конфитюр –  0,500 кг/ 1 кофичка х 0,500 кг/;олио 3 литра /3 бутилки х 1 литър/.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания  за защита на личните данни.

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове:

Пункт № 1 на  ул.”Георги Икономов” 2, от 14 октомври до 25 ноември 2020 г.

Пункт № 2  на бул ”Цар Симеон”-  тролейбусното депо /за кв.”Надежда”/от  14 октомври до 25 ноември 2020 г.

В селата на община Сливен и кв.”Речица”-  раздаването ще се осъществява поетапно в периода от 22 октомври до 25 ноември 2020г.

В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено  от 03.11.2020 до 23.11.2020, в пункт на ул.„Княз Борис I” №44.

В община Нова Загора помощите ще се получават в два пункта –пункт № 1 в Младежкия дом, ет.1 от 09.11.2020 до 25.11.2020г и пункт №2 в кв.”Шести” ул.”Освобождение”№1 от 21.10.2020– до 20.11.2020г.

В община Котел началото на кампанията е от 15 октомври  до 20 ноември 2020г  –  в пункт на ул. ”Св.св.Кирил и Методий” №13.

Кампанията ще се реализира при спазване на всички противоепидемични изисквания за неразпространение на COVID 19.