На първо четене: Минималната заплата става 650 лв., пенсията – 300 лв.

Депутатите приеха на първо четете бюджета на ДОО.

Него се залага трансфер от 6,2 млрд. лева заради все по-нарастващата дупка в бюджета на НОИ.

В приходната част се очаква парите да се увеличат със 744 млн. лева. и да надхвърлят 8 млрд. лева. В същото време разходите ще нараснат с 1,38 млрд. лева.

От 1 януари 2021 г. Се увеличава минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв. Скача и максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1200 лв. на 1440 лв. месечно.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се очаква да достигне 488,97 лв., което е ръст с близо 77 лв., или 18,6 на сто спрямо сегашната стойност.

През 2021 г. за изплащане на пенсии са предвидени 12,346 млрд. лв., което е с 1,770 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през настоящата година. През първите три месеца на 2021 г. ще продължи и изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери в размер на 50 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв. Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 3 000 лв.

Минималното обезщетение за безработица и догодина остава 12 лева на ден.

За следващата година не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 6,6% от 610 лв. на 650 лв., средното увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 на сто.