На 30 януари ще решат дали в Сливенско ще има противоепидемични мерки срещу грипа

Към 26.01.2023г. регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ в обл. Сливен се
задържа на високи нива. Най – засегната е възрастовата група 5 – 14 години.
На 30.01.2023г. ще се проведе заседание на Областния оперативен щаб за Грип и
ОРЗ и ще се обсъди необходимостта от въвеждане на допълнителни временни
противоепидемичните мерки.
РЗИ-Сливен продължава проследяването на заболяемостта на територията на
областта, провеждането на филтър в детските и учебни заведения и мониторинга на
отсъстващите ученици по учебни заведения и общини.