На 23 април в Ямбол започва дезакаризация

Община Ямбол започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварителен график. Дезакаризацията стартира след косенето на тревните площи.

От 22:00 часа на 23 април до 06:00 часа на 24 април ще се извърши дезакаризация в централна градска част, във всички жилищни квартали, в промишлената зона и парковете.

Тази година ще бъдат третирани 1400 декара, близо три пъти повече от предходни години.

Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това, е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.

Проби за кърлежи ще се взимат в присъствието на Катя Бодушка, главен инспектор-биолог в Регионална здравна инспекция – гр.Ямбол.