На 21 март ще се състои публично онлайн обсъждане на проектобюджета на Община Сливен за 2022 година

На 21.03.2022 г. от 10.00 ч. ще се проведе онлайн публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2022 г. Поканват се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.
 
Всички желаещи да участват в онлайн обсъждането, независимо от това какво устройство ще използват, е необходимо да се присъединят чрез посоченият линк или да изтеглят предварително приложението Google Meet.
 
Присъединяването става с Google Meet на линк: https://meet.google.com/cyc-oszn-zhe
 
Всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документите в сайта на Община Сливен в секция Общински дейности/Бюджет и финанси.
 

За предложения пишете на електронна поща finsliven@abv.bg