На 15 септември – празник и в Детска градина „Хаик и Вержин Папазян“ в Сливен

Детската градина „Хаик и Вержин Папазян“ организира празник за децата по повод 15 септември. Директорът Виктория Андонова и педагозите посрещнаха своите възпитаници, техните родители и гости, сред които бе и кметът Стефан Радев. Той поздрави децата и всички присъстващи на тържеството и припомни, че детска градина „Вержин и Хаик Папазян“ беше основно ремонтирана по европейски проект на Общината, заедно с детски градини „Детство“, „Зорница“ и „Мак“.

„Радвам се, че успяхме на обновим основно сградата и днес ви посрещаме в една приятна и красива среда, в която да провеждате своите занятия“, каза кметът.

В детските градини бяха извършени енергоефективно саниране, вътрешен ремонт на всички помещения, ремонт на сградните инсталации, осигуряване на достъпна архитектурна среда, включително монтаж на асансьори, подемници за хора с увреждания, рампи.

През последните няколко години Общината успя да реализира редица проекти, насочени в подобряване на образователната инфраструктура. Освен четирите детски градини, ремонтирани по проекта, бяха заделени собствени средства  за цялостно обновяване на детска градина „Звездица“. Изцяло бе ремонтирана сградата на Детска ясла № 3 в Сливен, както и помещенията за новите яслени групи към Детска ясла № 13, които обитават един от корпусите към детска градина „Детски рай-2“ в квартал „Дружба“. Пак там беше ремонтиран още един корпус, в който се намира преоборудваният с нови електроуреди кухненски блок.

Паралелно с тези дейности Общината е извършвала частични ремонти на сградите на някои от детските градини в по-малките населени места. С изцяло нов кухненски блок разполага и детската градина в град Кермен.