На 10 май изтича срокът за прием на документи по програмата за саниране

Община Сливен напомня, че днес, 10 май, е последният срок за прием на заявления в местната администрация по националната програма за енергийна ефективност. До края на работния ден регистрираните сдружения по реда на Закона за управление на етажната собственост могат да подадат документите в деловодството на Община Сливен, което се намира в Центъра за административно обслужване.

Подробна информация за кандидатстването и всички необходими документи са публикувани в сайта на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/etazhna-sobstvenost

Санирането на жилищните сгради ще се осъществи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ – етап I, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.