МВР увеличава почти двойно парите на полицаите за разположение

МВР увеличава почти двойно парите, които вземат допълнително неговите десетки хиляди служители, в случаите, в които те са в т.нар. „на разположение“. Това става ясно от изменения в Заповед на министъра на вътрешните работи, които минаха през обществено обсъждане в правителствения портал strategy.bg.

Става дума за задължението полицаи, оперативни работници, началници, разследващи и много други, да са в готовност, ако по някаква причина се наложи да се явят работа  – без значение дали става дума за нощ, за празник, за събота или неделя. В тези случаи за тях има определени ограничения – като например да не напускат страната или дори населеното място, да не употребяват алкохол, да ползват и да не затварят радиостанция, по която може да бъдат извикани, и т.н.

Според промените в заповедта на министъра, за служителите, които са на разположение, от 1-ви декември т.г. ще се дават вече по 35 стотинки на час вместо досегашните 20 стотинки. Промените важат както за кадрите, чиито правоотношения се уреждат през закона за МВР, така и за тези, които работят по закона за държавния служител, предаде „СЕГА“.

Вдигането на „ставката“ е предприето след анализ на разходите за персонал, в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2021 г., който показал, че може да се осигури увеличение. „По този начин ще се определи по-адекватен размер на допълнителното възнаграждение за време на разположение спрямо икономическите условия в страната“, се посочва в мотивите на ръководството на МВР.

Но полицейските профсъюзи не са доволни от промяната. Ето както пише в становището си Синдикалната федерация на служителите в МВР: „Неведнъж през последните 4-5 години сме апелирали към определяне на размер за почасово заплащане, отговарящ на икономическите условия в страната. Положително е, че е обърнато внимание и е осъзната необходимостта да бъде променена /повишена/ определената преди година символичната сума от 0,20 лв. за това допълнително възнаграждение. Няма как обаче да приемем, че предложената сума от 0,35 лв. е адекватна“.

Те определят размерите като действащия и предложения в проекта на Заповед „като унизително и обидно отношение към служителите, поставяни в условията на непряка служебна ангажираност, каквото е времето на разположение“. „Предложената сума от 0,35 лв. е изостанала значително като размер спрямо икономическата обстановка в държавата /растеж на доходите, цени и разходи/“, посочват още от синдикатите. Оттам припомнят, че точно такъв размер от 35 стотинки вече е бил определен веднъж за кратко – за период от 2014 г. до месец юни 2015 г., преди почти 8 години.

СБЛЪСЪК

„Като се има предвид съдържанието на мотивите относно финансовите средства, то се налага изводът, че в края на 2021 г. финансовите възможностите на МВР и осъзнаването за промяна на сумата са достигнали нивото, което е било в края на 2014 г., а това няма как да е удовлетворяващо“, пишат полицейските синдикати.

Затова те предлагат размерът да бъде обвързан с  минималната работна заплата за страна и по-точно почасовата ставка за „готовност“ да е 0,07% от МРЗ. Което би означавало плащането да стане 46 стотинки. Но според шефовете на МВР това излиза извън бюджетните възможности на ведомството и не може да стане.

Проектобюджетът за 2022 г. и тригодишната прогноза още не са готови и не са определени таваните за разходите на ведомствата и при тази липса на яснота „всяко поемане на ангажимент, което изисква допълнителен финансов ресурс, излага на риск финансовото изпълнение на бюджета“, посочват от ръководството на МВР.