Музеи, галерии и библиотеки обявиха национален протест

Служителите в библиотеки, галерии и музеи, в Националната филмотека, както и в Държавния Архив обявиха национален протест от вчера, 14 февруари 2022 г. Протестът ще продължи до юни месец до приемане на окончателния бюджет за 2022 г. Това съобщи пред news.bg Кирил Бинев, председател на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“.

Институциите няма да спират работа, протестът ще се състои в това пред тях да се постави табела с надпис „Национален протест“. Исканията са за по-високи заплати, като е обхваната цялата страна. Протестът е под надслов „За повече пари в бюджета за музеи, галерии и библиотеки!“. Средната заплата в сектора е около 800-850 лв.

Очакванията са ни между двете четения на закона за бюджета, които текат в момента, да има промяна на средствата, но най-вероятно ще продължим с протестите. Някак властта забрави културните институции – бюджетът на Държавни архиви е увеличен само с 13 000 лв. Натискът трябва да продължи най-малкото заради второто приемане на закона юни-юли, когато исканията ни са да ни се отпуснат допълнителни над обещаните 20% увеличение, каза Бинев, цитиран от news.bg.

Изпратени са писма към структурите в БНТ и БНР, които са към синдиката, става дума за музикални технически състави, но засега нямат реакция.

„Ние, специалистите в музеите, художествените галерии и библиотеките, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година. Увеличението на парите за националните и регионалните музеи и галериите спрямо миналата година е с 5%, а това за регионалните библиотеки е с 9.2%. Силно сме възмутени от тези цифри. Те не говорят, а крещят за пренебрежително отношение на властта към културата, духа, традициите и историческото наследство на нашия народ. А това означава – и към неговото достойнство, честолюбие и национално самочувствие“, гласи официалното съобщения на синдиката.

Заплатите на работещите в музеите, галериите и библиотеките, които са висококвалифицирани специалисти – научни сътрудници, уредници, реставратори и художници, гл. библиотекари, IT специалисти, са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование у нас:

– 73% от служителите по длъжностни нива в музеите получават по-ниско възнаграждение от тези в сектор „Образование“.

– 832 лв. е средната работна заплата в музеите и галериите, а в библиотеките е 760 лв., толкова, колкото скоро ще бъде МРЗ.

– от 583 лв. до 769 лв. получават много от уредниците и реставраторите в музеите, галериите и библиотекарите, които при това имат над 20 години трудов стаж.

– Невъзможно е да бъдат изпълнени клаузите от браншовите договори, влезли в сила от 1 януари 2022 година, за минималните възнаграждения по длъжности в музеите, галериите и библиотеките и за увеличение на процента за прослужено време.

Основните искания са да бъде увеличен с 50% единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека, Регионалните музеи, библиотеки и галерии.

Служителите на културните институти настояват да бъде въведен Единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности; да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи, библиотеки и галерии.

Те искат да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени културните институти /извън единния разходен стандарт за издръжка/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието. Иска се още да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните и библиотечни фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и библиотечни единици, представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, известия, рекламни материали и др.

В заключение се заявява, че, ако исканията им не бъдат чути, ще предприемат ефективни стачни общонационални действия.

Освен заплатите има и други проблеми

Кирил Бинев открои и други проблеми в сектора, освен ниското заплащане, които не могат да се решат и се трупат с години, тъй като средствата в бюджета не достигат.

Голяма част от културните институции не са ремонтирани, те са паметници на културата и не могат да им се поставят дограми, климатици и т.н., но са необходими ремонти на съществуващите помещения.

В голяма част от сградите има влага и течове – такъв пример в покривът на Националната библиотека, който падна и вече се прави две години. В сградата на Националната филхармония има влага в мазетата, партитури, ценни инструменти не се поддържат.

За лентите в Държавен архив също няма пари, с които да бъдат съхранени. Там е оригиналът на филма на Васил Гендов (автор на филма „Българан е галант“ – комедия, излъчена на 13 януари 1915 г., комедия в стила на Макс Линдер, когато се смята за рождения ден на Българското кино – б.р.) на Хитър Петър и други ленти от преди над 100 г.

От синдиката сигнализират за изтичане на кадри от сектора на културните институти към училищата заради по-високите заплати.