Мораториумът ще важи за всички банкови кредити

Очакваният мораториум върху изплащането на банкови кредити ще обхване всички категории заеми. Това обяви днес председателят на Асоциацията банките в България Петър Андронов.

Думите идват буквално дни преди БНБ и българските кредитни институции да задействат механизма, който ще бъде в синхрон с разпорежданията на Европейската банкова организация. Целта на схемата е да се даде възможност на хората и бизнесите да запазят ликвидност в момент на тежката икономическа криза.

„Редът за отсрочване на задълженията по кредити за хората и бизнеса ще даде възможност на клиентите да стигнат до споразумение с банките за нов погасителен план, като през определен период от време ще имат възможност да не погасяват или само главница, или и главница, и лихва, и срокът на кредита ще се отложи за периода на отсрочването“, заяви днес Андронов пред БНР.

Все пак банкерът призова хората, които имат възможност да плащат задълженията си да го правят редовно, за да може банковата система да продължи да функционира нормално.

Без да дава конкретни подробности, Андронов заяви, че това, което банките са направили като ред за отсрочване, е „кратко, но е подплатено с разчети и изчисления“. По всяка вероятност мехазнизмът ще действа до края на юни.
„Проверихме доколко е изпълнимо и приемливо за клиентите. Трябва да не навреди на общата стабилност на сектора и да съответства на насоките на европейския банков орган… Мораториумът ще покрие всички видове кредити“.

За да бъде задействана мярката, тя трябва първо да бъде одобрена от БНБ. Именно централната банка даде в петък 5 дни на търговските банкит да измислят механизъм, по който да работи мораториумът и той да важи за всички институции.

Важно е да се отбележи, че „ваканцията“ ще важи за банките, но не и за т.нар. „бързи кредити“. Фирмите, които ги предлагат са регистрирани в БНБ, но не подлежат на прекия контрол на централната банка и съответно не попадат под нейните разпореждания.

Когато мораториумът стана факт, той ще стане втората голяма мярка на БНБ в опит да се овладея кризата. Преди две седмици банката издаде някои нареждания към търговските банки, които се задължиха да не изплащат дивиденти и да върнат всичките си чуждестранни експозиции в трезора на БНБ. Това от своя страна ще донесе косвени ползи, защото на банките не е изгодно да държат парите на отрицателната лихва на БНБ, затова вероятно ще започнат да кредитират по-сериозно.