Мoбилни пoлицейски екипи ще oбхoдят 10 села в Сливенскo, Кoтелскo и Твърдишкo дo края на месеца

Продължават срещите на екипи от ръководния състав на ОДМВР-Сливен с  жителите на малките населени места.

На 11 октомври предстоят срещи в селата Желю войвода, Камен, Гергевец и Самуилово от община Сливен. Всеки месец мобилни екипи от служители на ръководна длъжност в  ОДМВР-Сливен провеждат срещи с представители на местната власт и жители в малките населени места на областта по въпроси, свързани със сигурността и обществения ред. На срещите се обсъждат проблеми, важни за съответното населено място. В кратък срок се извършват проверки по всички искания и предложения, касаещи дейността на МВР.

Всички въпроси, които не са от компетентността на МВР се приемат и се препращат към съответните институции.

В края на месеца – на 25 октомври, са предвидени срещи в селата Мокрен, Седларево и Пъдарево от  община Котел, както и селата Близнец, Червенаково и Сърцево от община Твърдица.