Младежки общински съвет се срещна с началника на РУО – Сливен Милена Чолакова

Вълнуваща среща на Младежки общински съвет /МОС/ се състоя днес с началника на  РУО – гр. Сливен – г-жа Милена Чолакова като част от проект на Младежки дом- Сливен “МОС – Младежи за откритост и съпричастност II” , подкрепен по програма „Еразъм+“ на ЕК. Това съобщиха от Младежки дом-Сливен.

Работата с дигиталната  платформа „ШКОЛО“: неуредиците с електронните дневници; достъпа на ученици; наличието на хартиени бележници в някои училища;публикуването на оценки и класиране  на учениците в платформата, което действа демотивиращо на учениците; униформите за ученици и учители; навлизането на интерактивните методи на преподаване; повишаване квалификацията на учителите.
Това бяха някои от въпросите, които засегнаха младежите от МОС като представители на всички млади хора в гр. Сливен.
Срещата премина под формата „въпроси-отговори“, което беше изключително полезно и консктруктивно по отношение на времето, а г-жа Чолакова отговаряше, провокираше и най-вече подкрепяше участниците с мотивиращи примери. Учениците от ППМГ „Д. Чинтулов поканиха г-жа Чолакова да преподава един час география и споделиха, че искат всички учители да са като нея.

По този проект младите хора заедно с местната и изпълнителната власт, общинските съветници и институциите работят в екипи, за да изградят модел на прозрачност в управлението на местни младежки политики.Преминаха през тренинги за партньорство с местната власт, търсене на посредници при иницииране и партниране на политики и работа в екип.
В проекта участват активно доброволките Ана от Испания и Кристине от Грузия.