Младежки избори се проведоха в Сливен

На 17.10 в залата на РУО -гр Сливен се проведоха избори за ръководство на Младежки общински съвет/МОС/ – Сливен.
Събитието се проведе в съгласие с устава на МОС , според който старото ръководство се отчита за дейността си през Общото събрание на съвета за последната година от управлението си. Данела Стоева, Мартин Анастасов, Мариян Желязков и Тома Стефанов представиха интересна презентация за множеството интересни кампании, концерти, тренинги, семинари, беседи, флашмоб международни и национални прояви и други събития, проведени през периода октомври 2018-2019 о.,  в полза на младите хора.

След представяне на речи  беше избрано новото кръковдство в състав: Даниела Стоева – Председател , Тома Стефанов- младежки Кмет на Сливен, Мариян Желязков и Бояна Баева- зам. председатели и Александра Громова -връзки с обществеността на Съвета.
С интересни идеи работата на МОС последната година беше подкрепена от доброволките Кристине/Грузия/ и Ана/Испания/ по проект „Младежи за откритост и съпричастност II“ на програма „Еразъм+“ на ЕК, на която Младежки дом- Сливен беше бенефициент. Проектът беше фокусиран върху структурния диалог с управляващите  младежките политики.
Събитието уважиха г-жа Милена Чолакова- Началник на РУО-Сливен , г-жа Пламена Петкова – Директор на Младежки дом и Анелия Иванова- консултант на МОС.Сливен.
Младежки общински съвет  -гр. Сливен МОС – Сливен  е неполитическа  неформална организация , представляваща интересите на младите хора в Община Сливен, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната, регионална  и държавна власт.

Дейността на МОС  осмисля  усилията на своите членове, като създава  среда и условия за формирането на активна гражданска позиция, инициативност и поемане на персонална отговорност, за съхраняване и обогатяване на националните ценности, развива доброволчеството,  подпомага взаимодействието между младите хора в България, страните от Европейския съюз и света.  Той работи в Младежки  дом – Сливен като част от програмата му за младежко самоуправление.

Всеки, който желае, има ценни идеи и каузи, нуждае се от екип и подкрепа за осъществяването им е „добре дошъл“ в МОС – гр. Сливен- ул. Д-р К. Стоилов 12

https://www.facebook.com/mossliven/

тел:0879251886