Младежки дом – Сливен предлага клубни форми за младежи

Младежки дом – Сливен  предлага  клубни форми за младежи от 13 до 19 г. за  2020-21 г. по методите на неформалното  образование.

Основните им предимства се изразяват в балансирано взаимодействие между познавателните, емоционалните и практически измерения на ученето, както и с партньорство и  работа в екип.
Те стимулират към преживяване, творчество, откривателство и отговорност.
Благодарение на това алтернативното учене, младите хора повишават критичното си мислене и капацитета си за справяне с реални и потенциални социални рискове в своя живот и среда.