Младежки дом –Сливен – партньор по проект „Making smART choices”

Младежки дом –Сливен –  партньор по проект „Making smART choices” финансиран по ключова дейност К1 по програма „Еразъм“ на ЕК.

В проекта ще участват 38 млади хора от гр. Сливен и още пет държави от ЕС и извън него: Йордания, Сърбия,Северна  Македония, Испания и Португалия които в продължение на осем дни през месец август ще творят заедно в различни работилнички.

Основните дейности по проекта са: работилници по музика, театър, фотография и изобразително изкуство.

Младите хора ще избират работилниците съобразно техните интереси и таланти. Ще изготвят сценарий за финалното представление, което ще се проведе в градската градина на 12 август-международния ден на младежта. По време на проекта ще се прилагат иновативни интерактивни методи и техники, които ще помогнат на младежите да опознаят и приемат себе си и другите от гледна точка на творчеството и изкуството.

Основната цел на проекта е да насърчи младежкото творчество, да се  засилят контактите  за бъдещи партньорства на местно и регионално ниво, да се обогатят местните младежи с нови артистични възможности, предизвикателства и опит.