Младежи от Котел вдъхнаха нов живот на местния диалект, бит и култура

Залата на „Центъра за подкрепа и личностно развитие – Котел“ събра вчера  почитателите на местния диалект, бит и култура, които с времето и навлизането на новите технологии, бяха позабравени. Повод за тази среща беше финалното представяне на проект: „Старокотленска творителница“, който реализира местното сдружение „Възрожденска столица“. Изложбата от картини, керамика и пана с мотиви от котленско, а също и поставената пред публиката на местен диалект, хумористична и леко пиперлива истинска история от котленския възрожденски бит, бяха дълго аплодирани от гостите в залата.

Водени от идеята да подпомагат познанията, да развиват уменията на местното младежко общество и да увеличат ангажираността му, сдружението събира екип от трима обучители, представители на котленските училища.

„Културата и фолклора представени под формата на играта са свързани помежду си. Мястото на представяне на обичаите и ритуалите, не е в музеите, а сред хората! Те са тези, които ни сплотяват и превръщат местната ни общност в един жив организъм“, посочи обучителят по неформално образование Николай Недков по време на представянето на резултатите от семинара му.

Николай Недков и колегата му Славка Докова, са обучителите, представляващи СУ „Георги Ст. Раковски“, а София Генова, е обучителят, който представя НУФИ „Филип Кутев“. Точно тя напомни на гостите в залата, че в изобразителното изкуство не трябва да се обяснява, но това, което се интерпретира на платното, трябва да въздейства и да казва всичко. „През последните няколко месеца с младежите, успяхме да се докоснем до котленския бит и култура, така, както много малко хора са имали тази възможност. Ние, не само се докоснахме до тях, но и успяхме да ги претворим през нашите очи. Всичко, което представяме е дело на едни много сръчни ръце, дело на едни наистина завършени творци. Те видяха миналото през очите на бъдещето.“ каза обучителят на художествено-приложната творителница.

„Искам да благодаря от цялата си душа и сърце на децата и младежите. Те успяха да се стегнат и за 3-4 месеца се превърнаха в артисти, без да са се занимавали с това изкуство“, посочи Славка Докова – обучител на театрално-музикалната творителница.

„Старокотленска творилница“ показва интерпретацията на младежи от Котел, които в рамките на 3-4 месеца сътворяват чудеса и превръщат огромното културно богатство, оставено на котленци в наследство, в тема, която ще продължи да се развива.

Целта на  неправителствената местна организация е изграждане на един бъдещ социално-отговорен модел на поведение сред младежите, който да повиши тяхната ангажираност към опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и същевременно да ги предпази от съвременните  негативи тенденции в нашето общество.

Проектът се изпълнява по Национална програма за младежта (2021 – 2025), договор No. 25-00-13/30.03.2022 г. към Министерството на младежта и спорта, в областта на свободното време, творчеството и културата.

От Сдружение „Възрожденска столица“ изказват своята благодарност към МИГ „Котел-Сунгурларе-Върбица“ за безвъзмездно предоставеното помещение за двете творителници. В аванс от сдружението съобщават още, че бъдещите им проекти ще продължат започнатото, тъй като котленските мотиви заемат централно място в дейността им и е подчертано в тяхното лого.