МКБТХ – Сливен и ОУ „Братя Миладинови” продължават активната работа по превенция на престъплението „трафик на хора”

По линия на работата си по превенция на престъплението „трафик на хора” и безопасното използване на интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с Основно училище „Братя Миладинови” – гр. Сливен, проведоха целенасочени превантивни дейности с ученици от шести и седми клас. Това съобщиха от МКБТХ.

Чрез интерактивни методи децата получиха информация какво точно представлява трафика на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и как могат да се предпазят. Акцент беше поставен върху превенция на сексуалната експлоатация и насилствена проституция, както и върху опасностите от попадане в трудова експлоатация предвид възможностите за обучение и работа в Европейския съюз.

В отделен модул чрез прожекции на поредица от клипове, представящи реални рискови ситуации на младежи онлайн, бяха обсъдени правилата за безопасно ползване на интернет.

Учениците бяха информирани и за ролята на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, която работи в близко партньорство с национални и европейски институции, за да осигури максимално бързо задвижване на всеки получен сигнал.

Според доклад на Европейската комисия от декември 2018 г., относно напредъка в борбата с трафика на хора, държавите членки докладват, че за периода 2015-2016 г. регистрираните жертви на трафик в Европейския съюз са 20 532. Децата са били почти една четвърт (23 %) от регистрираните жертви.

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация продължава да бъде най-често докладваната форма. Жертвите се експлоатират в секс индустрията и развлекателния бизнес, което се улеснява от бързото развитие на технологиите и използването на интернет за рекламни услуги и набиране на жертви.

Сред докладваните нововъзникващи модели са порнографията, използването на уебкамери на живо и дистанционната сексуална злоупотреба с деца на живо. Децата от държавите в Източна Европа и ромските общности продължават да бъдат особено уязвими, като трафикантите използват родствени връзки.