Министерство на културата ще финансира два проекта на Сливенската художествена галерия

Министерство на културата ще финансира два проекта на ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен през настоящата година. Одобрените проекти, за чието реализиране културната институция ще получи финансиране, са „Обновяване на постоянните експозиции на ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен“  и „Създаване на семеен гид“.

Първият от проектите предвижда обновяването на четирите постоянни експозиции на Сливенската галерия чрез изработването на двуезични етикети за включените в тях творби, двуезични информационни табла с обща информация за характера на съответната постоянна експозиция и отделните нейни раздели, както и двуезични брошури за постоянните експозиции, съдържащи схеми на отделните етажи от сградите с обозначени раздели, по-значими автори и произведения.

Проектът „Създаване на семеен гид“  предвижда създаването на семеен пътеводител с образователен характер за постоянните експозиции на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен. Той ще съдържа информация за част от  включените в тях автори, репродукции на техните произведения и забавни задачи с образователен характер за цялото семейство, които ще помогнат на посетителите да вникнат по-дълбоко в изложените художествени произведения.

Проектите ще бъдат реализирани до края на настоящата година.