Минчо Афузов: Ще реновираме военния стадион

Военният стадион в града не е реновиран от повече от десетилетие. В момента там няма никакви условия за спорт. Стадионът се е превърнал в гора. Това видяха независимият кандидат за кмет на община Сливен Минчо Афузов и екипът му днес.

„Това можеше да е място за спорт на младежките спортни клубове от общината. Необходими са малко усилия, за да се върне животът на стадиона, който сега изглежда призрачно. Когато искаме децата да спортуват, сме длъжни да им осигурим необходимите спортни бази. Смятам, че водещата роля на общината при организирането и провеждането на спортни дейности в учебните заведения и извън тях, трябва да се възстанови. Спортът и творческите занимания учат децата на постоянство, развиват духа и тялото. Действат като превенция срещу пороците“, коментира Минчо Афузов.

В програмата на независимия кандидат спортът е един от водещите приоритети. Там са предвидени ясно структурирани мерки, чрез които подрастващите ще бъдат стимулирани да спортуват, а спортните клубове ще срещнат нужната подкрепа в развиването на своята дейност. Част от мерките целят завръщането на сливенския футбол, баскетбол и волейбол в престижните професионални групи чрез привличане на спонсори, използване на съществуващите детски школи, привличане на добри професионални състезатели.

„Създаването на многофункционална спортна зала също е от ключово значение за нашия град. Освен да бъде използвана за всекидневни спортни тренировки, наличието на такава зала ще ни позволи да бъдем домакини на различни републикански и международни спортни прояви и други извънспортни мероприятия.“, допълни независимият кандидат за кмет.

Програмата на Минчо Афузов, която е публикувана за дописване от гражданите, предвижда организиране на спортни академии към общините. Там е залегнало и създаване на Ученически спортен и Ученически културен календар от събития, съфинансирани от община Сливен.

Независимият кандидат за кмет на община Сливен Минчо Афузов е под номер 70 в бюлетината.