Минчо Афузов: Очаквам най-големият В и К-проект да подобри качеството на водата и да намали загубите й в Сливен и Нова Загора

Започва рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната инфраструктура за 130 млн. лева в област Сливен. Строителните дейности ще бъдат финансирани с проект на „В и К – Сливен“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“, съобщиха от областната администрация. „Това е най-голямата инвестиция в последно време не само във В и К-сектора, а въобще в област Сливен. Загубите на питейна вода ще бъдат занижени средно с 15 процента. Няма да е пресилено, ако кажа, че планираните дейности са свързани с дългогодишни очаквания. В петхилядния кв. „Речица“ най-после ще бъде изградена канализация, а най-новата пречиствателна станция за питейни води в Сливен, която е и най-модерното съоръжение на Балканите, ще бъде свързана с мрежата и ще заработи“, коментира областният управител Минчо Афузов. Той подчерта, че изпълнението на проекта е от съществено значение за Генералния план за развитието на водоснабдяването и канализацията в Сливенска област, приет преди осем години.

„С проекта ще се подобри качеството на питейната ни вода.  Само преди месеци Европейският парламент прие правила именно за качеството на водата от чешмите като по-евтина и достъпна за хората. Евростатистиката показва, че България е втора в ЕС по потребление на питейна вода – 191 литра дневно на човек. Само в Италия потреблението е по-високо – 243 литра. В Германия и Франция то е средно около 125 литра, а в някои страни – и по-ниско. В този смисъл, с изпълнението на проекта Сливен прави стъпки в посоката, в която върви цялото европейско семейство“, каза още Минчо Афузов.

Областният управител на Сливен беше гост на официалното представяне на проекта, което се състоя на 29 и 30 юни в Сливен и Нова Загора. Управителят на „В и К – Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев информира, че ще бъдат извършени рехабилитация, ремонт и изграждане на над 54 км водопроводна мрежа и близо 45 км канализация, включително и реконструкция на две пречиствателни станции за отпадни води, подмяна на помпени агрегати и съоръжения, внедряване на системата SCADA.  Подобренията ще позволят по-добро управление и анализ на водните ресурси, а това от своя страна ще помогне за овладяване на кризи през години, в които има суша, каквито бяха изминалите три. Инж. Рашев благодари на областната администрация и на общините за съдействието проектът да стане възможен.

Той е съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд. Безвъзмездната помощ възлиза на 81 млн.лева.

На представянето присъстваха експертът в Асоциацията по В и К инж. Петър Митев,  ресорните зам. кметове на Сливен и Нова Загора Камен Костов и Нина Генчева, представители на водоснабдителното дружество, ръководители на проекта, специалисти.