Минчо Афузов: Нужни са бързи решения, водният цикъл на квартал „Речица“ „зацикли“ и изпълнителят държи като заложници гражданите

Независимият кандидат за кмет на община Сливен Минчо Афузов, заедно с част от кандидатите за общински съветници от двете подкрепящи го листи, посетиха квартал „Речица“, където изпълнението на проекта за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа трябваше да е към своя край.

Преди две години беше направена първата копка по изграждането на канализационната мрежа на квартал „Речица“ в Сливен. Обектът предвижда „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица“. Той е един от четирите основни дяла от големия европейски проект на сливенския воден оператор – за „доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на агломерациите с над 10 000 души население, обслужвани от „ВиК – Сливен.“

Проектът обаче е зациклил и от 2 години липсва развитие, въпреки че той е бил откриван официално седем пъти. Към днешна дата, няколко месеца преди да изтече срокът за изпълнение на проекта, напредъка е само до заравянето на тръбите за канализацията и тези за водата.

„Община Сливен търси отговорност от ВиК дружеството, което няма абсолютно никакво отношение към изпълнението на проекта. Отношение имат хората, които избраха този изпълнител. Той държи нашия град като заложник на своите корпоративни интереси през последните две години”, коментира независимият кандидат за кмет на Сливен Минчо Афузов.

Не е ясно още колко време жителите на квартал „Речица“ ще чакат да бъде изградена 22 км. канализация за отпадъчни води, 10 км. канализация за дъждовни води, близо 5 км. нови водопроводи, както и част от главните водопроводни клонове в квартала.

„Проектите трябва да се изпълняват в поставените срокове, в интерес на Сливен и неговите граждани. Това може да се случи, когато се избират изпълнители, чиято единствена цел не е да пълнят партийни каси”, допълни Афузов.