Минчо Афузов: Междублоковите пространства трябва да се превърнат в зелени градини

Състоянието на междублоковите пространства и сигурността на децата бяха въпросите, които най-много вълнуваха жителите на кварталите „Сини камъни“ и „Дружба“ по време на разговорите им с независимият кандидат за смет Минчо Афузов. На две последователни срещи в двата квартала те го заведоха до местата, на които са принудени да разхождат и да играят с децата си.

Хората споделиха, че пространствата между жилищните сгради остават зле благоустроени, а понякога и опасни.

Кандидатът за кмет Минчо Афузов пое ангажимент, че благоустрояването на междублоковите пространства в четирите големи сливенски квартала – „Сини камъни“, „Българка“, „Дружба“ и „Младост“, са в основните му приоритети и тяхното благоустрояване няма да бъде частично или козметично, а цялостно и ще включва улици, тротоари, осветление, спортни и детски площадки, зелени площи.

„Хубаво е, че центърът на града и няколко парка изглеждат добре. Но това е само фасада. Животът на хората от Сливен реално тече в кварталите, там растат и децата ни. Малцина от кандидатите за кметове осъзнават колко е важна за качеството на живота средата. Общината има достатъчно средства за да реши проблема с облика в кварталите поетапно, но трайно.“, каза Минчо Афузов.

Независимият кандидат за кмет на община Сливен Минчо Афузов е под номер 70 в бюлетината.