Минчо Афузов: Имаме пробив за решаването на проблемите със собствеността на гробницата в Калояново

Министерството на културата даде указания за процедурите, които трябва да бъдат извършени, за да може тракийската гробница в с.Калояново да бъде реставрирана, консервирана и отворена за посещение на туристи. Движението по дългогодишната преписка е в резултат на проявената активност от областния управител Минчо Афузов, в отговор на заявения интерес от Регионалния исторически музей и общината.

„Назад във времето също са изпращани писма и искания. Но сега получихме бързи отговори на всички наши въпроси и можем по същество да започнем дейностите, чрез които гробницата най-после да се превърне в туристически обект. Надявам се, че в обозрими срокове археологическата ценност ще бъде експонирана“, каза Минчо Афузов. За целта наскоро той потърси съдействие и от министъра на туризма Стела Балтова, като я покани да стане посланик на Сливен в полза на каузата.

Гробницата  е недвижим архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието с категория „местно значение“.  Обектът няма акт за публична държавна собственост. За да бъде съставен такъв, е необходимо общината  да предложи пред НИНКН и МК да бъде предоставен статут и режим за опазване на недвижимата ценност, а собствеността на терена да бъде прехвърлена в полза на общината, като се ликвидира съсобствеността с физически лица, съобщиха от МК.  След това, с решение на Министерския съвет, тя може да бъде предоставена безвъзмездно на общината.

Археологическият обект е открит случайно през 1963 година. Намерена е богато украсена зидана гробница от ІV в. пр. н.е. на тракийски вожд, погребан заедно с коня си. Сред предметите, извадени от могилата, са златен нагръдник, златни пластини за украса на дрехите, копия, бронзов меч, бронзова лампа, гръцка червенофигурна керамика и др. След проучванията гробницата е била покрита и обгрижена. Но е затворена за посещения заради неуредените административни въпроси.