Междуведомствена комисия проверява язовирите в област Сливен

Междуведомствена комисия, назначена от областния управител Минчо Афузов, започна проверка на язовирите в област Сливен. Целта е да се установи тяхното техническо състояние, да се отстранят нередностите, ако има такива, за да се гарантира безопасната им експлоатация, съобщиха от областната администрация.  Обект на проверката са 113 язовира, включително язовира за питейни води „Асеновец“ и за напояване – „Жребчево“.

През последните дни комисията провери на място 18-те язовира в община Сливен.  11 от тях са общинска собственост, а останалите 7 бяха дарени от общината на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири /ДПСУЯ/. Проверени са и 6-те язовира, всички – общинска собственост, в община Котел.

Обходите на комисията продължават. През следващата седмица ще бъдат извършени огледи на 10-те язовира в община Твърдица. След това ще започнат проверките в община Нова Загора, на чиято територия са останалите 79 язовира.

В състава на Междуведомствената комисия влизат представители на РД ПБЗН, „Басейнова дирекция“, ДА „Метрологичен и технически надзор“, ДПСУЯ,  на областната администрация и общините. След проверките, възоснова на извършените огледи на място и наличната документация, при необходимост комисията ще издаде предписания на собствениците на водоемите, ако това се налага. Контролът за изпълнението на предписанията, в указания от комисията срок, ще бъде извършен от ДАМТН.