Местният парламент в Сливен заседава извънредно на 8 февруари

Извънредна сесия на Общински съвет-Сливен е насрочена за утре, 8 февруари, съобщи председателят Димитър Митев. По думите му тя се налага заради необходимостта от упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ООД на 10 февруари.

Извънредната сесия на местния парламент ще се проведе в зала „Май“ от 9.30 ч., при спазване на наложените противоепидемични