Местният парламент ще гласува промяна в две общински наредби и обявяване на конкурс за управител на „Индустриален парк Сливен“

Седем допълнителни точки ще гласуват общинските съветници на утрешната редовна сесия на местния парламент в Сливен. Това обяви по време на днешната си пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Обичайно тя се състоя ден преди заседанието утре и на нея бяха представени  акцентите от предварителния дневен ред. С допълнителните предложения той ще съдържа 64 точки, отбеляза Митев. Сред тях той открои поредното изменение на бюджета заради неотложни разходи по различните общински направления. Изменение се предвижда и в две от общинските наредби. Едната се отнася за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Другата – за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Промените в първата се отнасят за актуализация на цените, промяна в предвидените срокове и някои от условията по Наредбата. Изменението на втората се налага заради промени в дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“. То ще поеме стопанисването и управлението на автогарата в Сливен, която досега бе ангажимент на „Пътнически превози“ ЕООД. В тази връзка Митев посочи, че Общината планира ремонт на сградата на автогарата, като подчерта, че досегашните цени и услуги, ще останат непроменени.

Сред точките от дневния ред попада обявяване на конкурс за избор на управител  на „Индустриален парк Сливен” ЕООД. Към момента временно изпълняващ длъжността управител е Соломон Москона. В края на април бе подписан  договор за управление със срок до провеждане на конкурс, но не повече от 6 месеца. Това налага да се вземе решение за провеждане на конкурс за избор на управител на новосъздаденото дружество.

Като важна точка Димитър Митев посочи даването на съгласие Община Сливен да кандидатства, в партньорство с „Пътнически превози“, Общините Ямбол и Нова Загора, за изпълнение на инвестиции, насочени към екологосъобразна мобилност.

„Става въпрос за различни дейности – закупуване на електробуси, на тролейбуси, създаване на пешеходни зони, осветяване на пешеходните пътеки. Като цяло, по екологичен начин да бъде повишена безопасността на движението“, обясни Митев. 90 % от финансирането ще бъде поето от Механизма за възстановяване и устойчивост, останалите 10 %, ще бъдат за сметка на общинския бюджет.

Общинските съветници утре ще гласуват и евентуално включване на населени места от община Сливен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза –   „Местна инициативна група Нова Загора“. Ако предложението получи подкрепа, към територията на МИГ Нова Загора ще бъдат включени град Кермен, селата Биково, Младово и Скобелево.

„Присъединяването на всички сливенски села и град Кермен от община Сливен към няколко местни инициативни групи, се оказа добра възможност. Така те ще могат да участват в европейските програми, свързани със селското стопанство, по които досега нямаха възможност“, отбеляза председателят на местния парламент.

Допълнителните седем предложения, които предстоят да бъдат гласувани, се отнасят за имотни сделки с общинска собственост.

Сесията е насрочена за 9 ч. в зала „Май“.

Подробните предварителни материали за утрешната сесия могат да бъдат открити в сайта на Общински съвет-Сливен, в раздел „Сесии“ – подраздел „Предложения за сесията“