Местни избори 2019: Как се попълват бюлетините за гласуване?

От Централна избирателна комисия разясниха как да попълним бюлетините за гласуване на Местни избори 2019.

На местните избори на 27 октомври гласуваме с няколко бюлетини – бюлетина за кмет, бюлетина за общински съветници, бюлетина за кмет на кметство.

В градовете София, Варна и Пловдив гласуваме с бюлетина за кмет на община, бюлетина за общински съветници, бюлетина за кмет на район, а в кметствата към тези общини – с бюлетина за кмет на кметство.

Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия, а на гърба й има място за два печата на СИК.

В долния й ъгъл има 8-цифрен номер, който се откъсва по перфорацията от член на СИК след гласуването и поставянето от СИК на втория печат на гърба на бюлетината.
В бюлетината са вписани наименованията на всички партии, коалиции, местни коалиции регистрирали кандидати във Вашия изборен район за съответния вид избор и имената на независимите кандидати, ако има такива, както и квадратче с „Не подкрепям никого“.

В бюлетината за общински съветници, в дясната страна са очертани толкова кръгчета, колкото е максималният брой на кандидатите от една кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция и съдържат трицифрения номер на кандидатите от съответната кандидатска листа.

Вашият глас ще е действителен, ако правилно сте отбелязали Вашия избор

За общински съветници гласувате, като в квадратчето с номера на избраната от вас партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат с химикал, пишещ със син цвят, поставите знак X или V.

Ако сте гласували за партия, коалиция или местна коалиция, може да дадете предпочитанието си за конкретен кандидат, като поставите X или V в кръгчето с неговия трицифрен номер. Номерът и името на кандидата ще можете да откриете на списъка пред избирателната секция или в кабината за гласуване.

За кмет на община, район или кметство гласувате, като в квадратчето с номера пред имената на избрания от вас кандидат с химикал, пишещ със син цвят, поставите знак X или V.

Ако не желаете да подкрепите нито един кандидат на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, в бюлетина за съответния вид избор  може да поставите X или V с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „Не подкрепям никого“.

Повече информация можете да намерите на сайта – cik.bg, както и на Фейсбук страницата на Централна избирателна комисия

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=BuH5uFb4EWU&feature=youtu.be