Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се включва в нови превантивни програми

Четири нови превантивни програми стартират днес като част от работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Сливен. Тяхната насоченост е към екологично възпитание и здравословно хранене при децата като начин на живот.

Програмите ще се реализират на територията на ОУ „Д-р Иван Селимински“, СУ „П.К.Яворов“, ОУ „Панайот Хитов“ и СУ „К. Константинов“, като във всяко от тях е организиран клуб, в който всяко желаещо дете може да посещава занятията. До момента заявка за участие са дали над 110 ученици, които ще се занимават с подготовка и презентиране на здравословни рецепти, ще организират и провеждат туристически дейности, ще облагородяват местности, ще използват похватите на изкуството срещу вандализма.

Записването за участие в програмите е свободно, като във всяко училище има определен ръководител на съответния клуб.

Успоредно с това, вече пета година МКБППМН-Сливен продължава превантивната спортна програма, която включва 5 вида спорт и се провежда на територията на шест училища в града-   СУ „П.К.Яворов“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Панайот Хитов“, СУ „Й. Йовков“, СУ „К. Константинов“ и ОУ „Елисавета Багряна“. Тя надхвърля 200 ученици, които провеждат тренировки няколко пъти седмично със своите учители. И в тази програма записването е възможно през цялата година, като за всяко училище има определeн ръководител на тренировките.